Hoe kan je beter omgaan met reinigingskosten?

Wij worden regelmatig gecontacteerd door bedrijven die op zoek zijn naar een besparing in hun reinigingskosten.

Hoe wordt de reinigingskost bepaald?

De reiningskost wordt bepaald door een aantal zaken:

  1. Investeringsgoederen: de aankoop van hulpmaterialen.
  2. Reinigingschemie: de producten die gebruikt worden om te reinigen.
  3. Werkuren: de tijd die gespendeerd wordt aan het reinigen.

Uit ervaring weten we dat de grootste kost in de werkuren ligt, namelijk 80%. De overige kosten zijn verdeeld over de reinigingschemie (10%) en de investeringsgoederen (10%). 

Om dit te kunnen optimaliseren gaan wij vaak op bezoek bij onze klanten om te kijken hoe er optimaal kan gewerkt worden. Hieruit volgt een grondige analyse zodat de klant kan kiezen voor de juiste hulpmaterialen, de juiste chemie en doseertechnieken en geven we advies hoe er efficiënt gereinigd moet worden. We kijken hierbij naar de Totale Cost in Use. Ook de kost van voorraad en afval mogen we hierbij niet uit het oog verliezen.

Al deze elementen samen zorgen voor een reële besparing op jaarbasis!