Privacy policy

Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Dochy Promac de informatie gebruikt en beschermt die u aan Dochy Promac geeft wanneer u deze website gebruikt. Dochy Promac zet zich in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Dochy Promac kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

1. Definitie en toegang tot de Algemene Voorwaarden

De term ‘website’ verwijst naar deze website www.dochypromac.be, zoals gepubliceerd (zie voor meer informatie de paragraaf: ‘Uitgever van de website’). Sommige elementen of pagina’s van de website kunnen specifieke voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenstrijdigheid hebben de specifieke voorwaarden voorrang op deze algemene voorwaarden voor de elementen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben.

 

De website kan ook links bevatten naar andere websites die door derden worden gepubliceerd. Dochy Promac wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de informatie op deze websites.

 

Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat een derde toestemming krijgt om op zijn website een link te plaatsen die naar deze website verwijst, betekent niet dat Dochy Promac op welke manier dan ook de producten of diensten goedkeurt die door deze website van een derde worden aangeboden.

2. Inhoud van de website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met privé-inhoud. 

Het openbare gedeelte bevat algemene informatie over de diensten en updates van Dochy Promac en is toegankelijk voor iedereen die deze informatie wenst te verkrijgen. 

Het privégedeelte is voorbehouden aan houders van een login en wachtwoord die toegang geven tot het CMS.

3. Uitgever van de website

Dochy Promac is de uitgever van de website.

Oude iepersestraat 129, 
8870 izegem 

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

Dochy Promac heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Dochy Promac kan echter niet instaan voor de juistheid van alle informatie op haar website.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Dochy Promac of aan de andere entiteiten waarvoor Dochy Promac een licentie heeft ondertekend voor het gebruik ervan. Onder voorbehoud mag u deze website gebruiken en de informatie raadplegen, maar het maken van kopieën is verboden zonder schriftelijke toestemming van één van de bestuurders van Dochy Promac.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting over de interpretatie, geldigheid of uitvoering van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken en hoven van Gent, onderafdeling Brugge, bevoegd.

USE AND STORAGE OF DATA

For every visit to our website, our web server stores only the following information: your IP address, and any information which you willingly provide (for example your postal address, telephone number, email address, etc.) The data which you provide to us on this website, when registering via the Dochy Promac contact form, is used exclusively to keep you updated in terms of new commercial offers and updates within the company. Your data will not be transferred to third parties, except companies in which the Dochy Promac management has a shareholding.

SECURITY

Whenever we receive your data on our website, we will always use encryption technology which is regarded as being the industrial standard within the IT sector. We have applied all appropriate security measures to protect you against loss, misuse, or alteration of the information we have received on our website.

How can you contact our company regarding the protection of privacy?

If you have a query regarding any of the previously mentioned practices, you can contact us:

 • via e-mail: info@dochypromac.be
 • by letter to the address above
 • by telephone: +32 (0)51 31 80 10

Communicate your postal address to us via the website or via social media and you will receive only the information which you have requested, at the address which you have provided.

If you believe that our website violates our privacy protection policy as it is described, please contact the Commission for the Protection of Privacy (Drukpersstraat 35, B-1000 Brussels – tel.: +32 (0)2 274.48.00 –commission@privacycommission.be).

USE OF COOKIES

By visiting this website, you automatically consent to Dochy Promac installing cookies on your PC, with which it may collect information about the way in which you use this website.

WHAT IS A COOKIE?

A cookie is a small text file which is stored in your PC and managed by the website which installed the cookie. Cookies make it possible to immediately recognise your PC the next time you visit the same website.

By using cookies, the website can store temporary information relating to the visitors to the website and their visits. Various types of cookies can be used per visit.

WHAT ARE COOKIES USED FOR?

Cookies make it possible to personalise a visit to the website, for example:

 • by showing the relevant browsing parameters;
 • by remembering visitor preferences;
 • by generally improving the user’s experience of the website.

Why does Dochy Promac use cookies?

Dochy Promac use of cookies is limited to the following purposes:

 • Facilitating the use of the website (including avoiding having to complete the same details every time, for example during access control).
 • Analysing the way in which visitors use the site. In no event does the cookie register which information an individual user uses or prints off.
 • The purpose of cookies is to collect statistical information with which to improve the functioning of the website.

You can refuse cookies via your browser parameters and therefore prevent them being installed on your hard drive. However in this case, Dochy Promac cannot guarantee the optimal functioning of the website in all circumstances.

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.